Vision

Mariestad Bois ska vara en plantskola för barn och ungdomar, där glädje och personlig utveckling alltid är i centrum. Mariestad Bois ska stå för ett starkt socialt ansvar i Mariestad. A-lagsverksamheten ska vara seriös och målinriktad, men den får aldrig äventyra den breda ungdomsverksamheten, vilken utgör basen i föreningen. Allt detta ska bedrivas i en förening med ekonomin i balans.

  • Mariestad Bois ska vara förstavalet för ungdomar och föräldrar när idrottandet ska börja.
  • Andra föreningen ska komma till oss för att se och lära. De frågar: "Hur gjorde ni?"

Svaret? "#MSG!" såklart.

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram