Styrelsen 2017/18

Mikael Ericson

Mikael Ericson
Ordförande
E-post: mikael.ericson@mariestadbois.se

Anders  Brandberg

Anders Brandberg
Vice Ordförande
E-post: anders.brandberg@mariestadbois.se

Mona Wångstedt

Mona Wångstedt
Sekreterare
E-post: mona.wangstedt@mariestadbois.se

Efwa Bladh

Efwa Bladh
Ledamot
E-post: efwa.bladh@mariestadbois.se

Johan Jerenvik

Johan Jerenvik
Ledamot
E-post: johan.jerenvik@mariestadbois.se

Håkan  Lövgren

Håkan Lövgren
Ledamot
E-post: hakan.lovgren@mariestadbois.se

Thomas Andersson

Thomas Andersson
Ledamot
E-post: thomas.andersson@mariestadbois.se

Jonny Odhner

Jonny Odhner
Klubbchef (adjungerad i styrelsen)
Telefon: 0763-117161
E-post: jonny.odhner@mariestadbois.se

Susan Johansson

Susan Johansson
Ekonomiansvarig (adjungerad i styrelsen)
Telefon: 0501-399 231
E-post: susan.johansson@mariestadbois.se

Bengt Hildingsson

Bengt Hildingsson
Ekonomisk rådgivare (adjungerad i styrelsen)
E-post: bengt.hildingsson@mariestadbois.se

Föreningsmöten

Dessa möten är öppna för våra medlemmar och hålls alltid i Katrinhallens caféteria. Till dessa möten finns alltid en dagordning som anslås på denna sidan samt att alla möten protokollförs.

Föreningsmöte 20 november 2017 kl 19.00
Föreningsmöte 26 februari 2018 kl 19.00
Årsmöte 24 maj 2018 kl.19.00

Motioner och förslag till dagordningen mejlas till mona.wangstedt@mariestadbois.se

Välkomna till din förenings möten!

Styrelsemöten

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2017

14 augusti kl 18.00

11 september kl 18.00

9 oktober kl 18.00

6 november kl 18.00

11 december kl 18.00

 2018

15 januari kl 18.00

12 februari kl 18.00

12 mars kl 18.00

9 april kl 18.00

7 maj kl 18.00

24 maj kl 18.00 (inför årsmöte)

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram