Styrelsen 2018/19

Mikael Ericson

Mikael Ericson
Ordförande
E-post: mikael.ericson@mariestadbois.se

Anders  Brandberg

Anders Brandberg
Vice Ordförande
E-post: anders.brandberg@mariestadbois.se

Helena  Wallin

Helena Wallin
Sekreterare
E-post: helena.wallin@mariestadbois.se

Efwa Bladh

Efwa Bladh
Ledamot
E-post: efwa.bladh@mariestadbois.se

Erik Jones

Erik Jones
Ledamot
E-post: erik.jones@mariestadbois.se

Kenneth Bergström

Kenneth Bergström
Ledamot
E-post: kenneth.bergstrom@mariestadbois.se

Håkan  Lövgren

Håkan Lövgren
Ledamot
E-post: hakan.lovgren@mariestadbois.se

Jonny Odhner

Jonny Odhner
Klubbchef (adjungerad i styrelsen)
Telefon: 0763-117161
E-post: jonny.odhner@mariestadbois.se

Susan Johansson

Susan Johansson
Ekonomiansvarig (adjungerad i styrelsen)
Telefon: 0501-399 231
E-post: susan.johansson@mariestadbois.se

Bengt Hildingsson

Bengt Hildingsson
Ekonomisk rådgivare (adjungerad i styrelsen)
E-post: bengt.hildingsson@mariestadbois.se

Föreningsmöten 2018/19

Dessa möten är öppna för våra medlemmar och hålls alltid i Mariehus Arenas caféteria. Till dessa möten finns alltid en dagordning som anslås på denna sidan samt att alla möten protokollförs.

Torsdag 15/11 kl. 19.00

Årsmöte

Tisdag 4/6 2019 kl 19.00

Välkomna till din förenings möten!

Styrelsemöten

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2018

Måndag 13/8 kl. 18.00
Måndag 10/9 kl. 18.00
Måndag 15/10 kl. 18.00
Måndag 12/11 kl. 18.00
Måndag 10/12 kl. 18.00

 2019

Måndag 14/1 kl. 18.00
Måndag 11/2 kl. 18.00
Måndag 11/3 kl. 18.00
Måndag 8/4 kl. 18.00
Måndag 13/5 kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram