Rapport från föreningsmötet

21 februari 2017 22:10

Idag hölls säsongens andra föreningsmöte i Katrinhallens kafeteria. Ett drygt 20-tal intresserade hade dykt upp för att se hur läget i klubben var. Framför allt kanske de var nyfikna på det ekonomiska läget, och det gjorde ingen besviken. Bois ekonomiansvarige Bengt Hildingsson, (för dagen förkyld som betydde tidig hemgång till varma applåder), kunde nämligen trots reserveringar på närmare 330 000 kr redovisa ett nuläge på 70000 kr plus, och då är ändå inte framtida playoffmatcher inräknade. Det pekar med andra ord på ett riktigt bra ekonomiskt år för klubben.  Framför allt var det utgifterna man hållit bra koll på, intäkterna hade tyvärr inte nått upp till budget. Trots det så kommer alltså klubben att kunna redovisa ett fint plus, vilket visar vilket ansvar klubben tar vad gäller ekonomin, man tar till rejäla marginaler istället för att låta oförutsedda ekonomiska inkomstbortfall ge röda siffror på grund av risktaganden.

Under punkten sport kunde Ronny Johansson berätta att J18 vunnit sin serie och får kvala till elit. J20 håller sig kvar i sin elitserie och a-laget innehar just nu en tredjeplats som innebär att laget går direkt till playoff 2.

Avgående klubbchef Andreas Fäger berättade sedan om projektet Bois i samhället, ett projekt som gett positivt eko både i staden och i hockeySverige. Bland annat hade två allsvenska klubbar hört av sig för att inleda ett samarbete. En annan sak han berättade om var arbetet mot droger som klubben jobbat med, det har bland annat hållits en uppskattad föreläsning för klubbens juniorer.

Marknad berättade att jobbet flöt på, man hade dock inte riktigt nått upp i budgeterat mål. Gruppen fick också ett tips på en intresserad som kunde tänka sig att hjälpa till.

Under punkten övriga frågor så togs frågan upp hur man kunde bli bättre på att marknadsföra hockeyn upp. Flera konkreta förslag togs upp, både vad gäller sociala medier, vepor vid infarterna, planscher ute på stan och på hemsidan liksom banner på hemsidan. Klubben berättade att de just nu arbetar för att ta fram riktlinjer för hur man ska jobba med sociala medier.

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram