Odhner om hallreparationerna

15 juni 2018 14:30

I Mariestadstidningen kunde man under gårdagen läsa att en politisk majoritet i form av moderaterna och socialdemokraterna nu har bestämt sig för hur de vill åtgärda de brister som finns i Katrinhallen. Hemsidan bestämde sig för att ringa upp Bois klubbchef Jonny Odhner för att få lite mer kött på benen vad det är som egentligen bestämts och bakgrunden till det hela.

Kan du berätta lite om bakgrunden till beslutet att satsa på en upprustning av Katrinhallen?

Det började med att vi har en massa brister i hallen, det kan dom som besöker hallen uppleva, mer eller mindre tydligt. Det gäller både omklädningsrumsdelen och publikdelen. Kommunen bestämde sig då för att göra en statusinventering i två delar: Dels halldelen och dels el- och säkerhet. Följden blev som förväntat med utdömd brandsäkerhet och vi fick ha en hel del extra insatser under hösten med brandvakter som fick patrullera under matcherna med walkie talkies för att vi skulle få ha publik överhuvudtaget. Men också statusen på hallen var undermålig enligt denna bedömning som gjordes av en oberoende firma. Då tillsatte kommunen en grupp som har som uppgift att se vad som behöver göras. Jag var en del av den och jag påpekade då att ska det bli en stor renovering så måste man ha med i tanken att Bois närmar sig allsvenskan och är rätt nära att kunna nå dit. Och då måste man ha med den aspekten i projektet, att se till att hallen uppfyller kraven för allsvenskt spel så att det blir gjort när man ändå är igång. Jag visste att svenska ishockeyförbundet har en delegation som har som uppgift att kolla just sådant och tipsade om kommunen om det. Delegationen gjorde en lång lista som måste uppfyllas för att hallen ska vara godkänd för spel i allsvenskan.

Nästa steg blev att projektgruppen kopplade in en arkitektbyrå som är specialist på hallbyggen och gav dom i uppgift att skissa på vad man kan göra. Byrån presenterade sitt förslag på hur man ska göra och projektgruppen har sedan gjort det till ett politiskt ärende där dom presenterade för kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag på renovering och i runda slängar vad det kostar. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har bestämt sig för att gå vidare på det förslaget och det är där vi är idag.

Vad händer nu?

Nästa steg är att det ska det godkännas av kommunfullmäktige. Det måste det göras när det är så stora investeringar som det är tal om nu. Det finns politisk enighet om förslaget, men det är inte fullbordat, det ska godkännas i fullmäktige också. När det kan hamna där kan jag inte svara på, men jag utgår ifrån att det blir på nästa fullmäktigemöte, så innan hösten är igång ska det finnas ett beslut.

Hur kommer byggnationerna att påverka Bois verksamhet?

Vi har varit tydliga med att den här typen av renoveringar inte får påverka vår verksamhet, så därför kommer det att göras i etapper, det kommer att ta år innan allt är klart. Etapp 1 kan dras igång våren nästa år och då handlar det om saker som är utanför skalet så att säga: Entré, vaktmästeri och ismaskin och gjutning fullstor isplatta i B-hallen. När den sedan är gjuten kommer a-hallens sarg att flyttas ut till B-hallen medan A-hallen får en ny sarg som är godkänd för allsvenskt spel. Omklädningsrummen kommer också att rivas och det byggs nya med en övervåning ovanpå som ska innehålla kontor, pressrum, mediarum, viprum, fik, kiosk med mera. Man kommer också försöka åstadkomma så mycket parkeringsplatser man får plats med, även om det är lite begränsat område att jobba med, men det blir förbättringar så långt det går och då gäller det framför allt bortanför tennishallen där man kan ta in fler bilar om man får ordning på det.

Etapp 2 blir sedan att bygga om innanmätet. Det blir sittplats på båda långsidor och ståplats på båda gavlarna. Kravet för spel i allsvenskan är att ha en publikkapacitet på 2500 varav 1500 sittande. Vi har just nu 750 sittplatser på ena långsidan, nu blir det lika många på den andra och så mycket ståplatser vi kan få plats med på kortsidorna. Kommer man inte upp i det exakta antalet kan man få dispens.

Det har pratats en del om samverkan mellan verksamheter, hur ser det ut?

En av hörnpelarna som kommunen också lyft fram är att vi ska sambruka så mycket vi kan. Konståkning, curling, IK Sport och MBK ska kunna hitta vägar att samarbeta, det kanske kan bli gemensamt kansli, samordna personal eller annat. Vart vi hamnar där återstår att se. Men från Bois sida är vi väldigt glada över att kommunen backar upp hockeyn som de gör och är beredda att satsa så mycket pengar som de gör på vår hall.

av Krister Holm
foto Anna Engström

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram