Nytt namn

07 mars 2018 15:01

NYA TAG, NYA UTMANINGAR, NYA FRAMGÅNGAR!

Med anledning av att MT genom ryktesspridning fått vetskap om att ett nytt hallnamn är förestående till nästa säsong och inte ville invänta publicering med fyllig information tillsammans med oss tvingas vi tyvärr senare än tidningen informera er om avtalet och dess omfattning.

Samarbetsavtal Mariestad Bois Hockey och Mariehus AB.

Mariestad Bois Hockey konstaterar med stor förnöjsamhet att Mariehus AB och Bois Hockey är överens om ett utökat framtida samarbete. Samarbetet skall vara långsiktigt och förutom konkret innehåll i form av tjänster och ersättningar ha en tydlig utåtriktad social prägel till nytta för våra gemensamma målgrupper.

Mariehus Akademi är ett exempel på samarbete med tydlig social prägel. Idén med "Akademin" är att Mariehus tillsammans med idrottsföreningar (Bois Hockey, Lockerud innebandy och Mariestads Golfklubb), Västergötlands Idrottsförbund/SISU och ev. hyresgästföreningen genomföra ett kontinuerligt arbete för att motverka utanförskap och förebygga att barn och ungdomar hamnar snett i samhället. Bredden av organisationer innebär många fördelar när det gäller användande av redan etablerade arbetssätt, sociala och näringslivsinriktade kontakter, möjligheter till arbete och utbildning samt bostad.

Medverkande organisationer skall aktivt bidra med kompetens, resurser, förebilder och annat engagemang för att underlätta för barn och ungdomar som befinner sig i riskgruppen att ansluta sig till föreningsverksamheten - istället för att hamna i en destruktiv och kriminell bana. Vid kontakter med de spelare och ledare som verkar i vår förening utvecklas ungdomarnas språk och sociala kontakter. Akademin skall skapa ett forum där ungdomarna dels samtalar kring skilda frågor utifrån sina olika bakgrunder, dels få en inblick i svenskt föreningsliv. Teman för träffarna är ex. etik och moral, drogfrihet, utanförskap, relationer, ledarskap och föreningsliv med utgångspunkt från vår värdegrund "Röda tråden". Bidra till en meningsfull fritid för ungdomar. Ge ungdomarna möjlighet att samtala, diskutera och reflektera. Om möjlighet finns ser vi det mycket viktigt att engagera föräldrar i projektet.

Det övergripande målet är att aktiviteten skall ingå som en naturlig del av föreningarnas ordinarie verksamhet och att varje individ skall på egna meriter kunna få förutsättningar att växa inom sin idrott och t.ex. ingå i representationslaget.

Handlingsplanen skall fokusera på att identifiera och minska trösklarna - t.ex. ekonomiska och kulturella - för barn och ungdomar att hitta till föreningslivet, bl.a. genom:

Möjlighet att låna utrustning

Genom förebilder inspirera ungdomar att börja med idrott

Prova-på-aktiviteter och särskild träning som riktar sig till målgruppen

Subventionerade årsavgifter etc.

Inspirationsträffar och studieresor för att skapa intresse

Prova olika idrotter med också att få inblick i vilka övriga uppgifter som finns i en förening ex. funktionär, domare, materialförvaltare, ledare osv.

På sikt starta upp ett eget lag där ungdomarna tar ansvar för verksamheten, med möjligheter att prova på spel i något av våra ordinarie lag i syfte att utöka nätverket och utveckla språkkunskaperna.

Vidare ska parterna årligen utvärdera och diskutera tillkommande och avgående aktiviteter för att stärka arbetet med social hållbarhet.

Samarbetsavtalet innehåll:
Hallnamn
Mariehus AB  äger rätten till ishallens namn.
A-lagets matchställ
Loggor och skyltning i ishallen
Webbreklam
Bo Butik
Spelarsamarbete
Matchvärdskap
Matchklappan
Inlinesatsning
Mariehusskottet

Avtalets längd och giltighet

Med bakgrund av att ett hallnamn behöver få en längre kontinuitet för att inte orsaka problem i kommunikationen av matcharena och andra praktiska problem med namnbyten krävs längre avtalstid än normala sponsoravtal. Avtalstiden är därför gällande från spelsäsong 2018/19 och t.o.m spelsäsong 2027/28.

Jonny Odhner
Klubbchef

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram