Den Moderna Föreningen

01 mars 2019 16:00

Den Moderna Föreningen!

Bakgrund!

Efter en höst med flera stora utmaningar, så är det viktigt att blicka framåt om hur vi som förening är rustad?

En plan är att starta upp denna process som en helhet med en tydlig föreningsutveckling och inte ett isolerat projekt. Det är alltid ett friskhetstecken att se över sin dagliga verksamhet med jämna mellanrum...

Förslaget är att använda namnet Den Moderna Föreningen för att visa både ambition i processen och att sedan få "skörda" de positiva effekterna i vardagen som föreningen står och vill jobba med framöver!

Namnet Den Moderna Föreningen ligger också som grund i RF och SISU Idrottsutbildarnas arbete med att jobba mot ett livslångt idrottande. Att använda ordet ger också en tydlighet mot kommunen för att harmonisera med den Samsyn som Bois Hockey skrivit på under 2018 för att få ännu bättre barn och ungdomsverksamhet.

Frågorna är?

Vill vi vara en Modern Förening?

Hur tar vi vara på de policys, värdegrunder, utbildningsplaner mm som vi redan har framtagit?

Hur jobbar vi i vardagen mot att bli en Modern Förening? Bör vi ändra gamla strukturer och rutinmässiga lösningar?

Vad ska en Modern Förening innehålla för att locka barn, föräldrar, sponsorer?

Varför skall vi vara en Modern Förening?

När kan vi bocka av att vi blivit en Modern Förening i framtiden?

Vad finns det för Strategier för detta arbete?

En grundskiss på Strategierna är att planera upp några större och riktade insatser som en start!

1. Schysst Snack är ett upplägg för att skapa en bra miljö i omklädningsrummen och goda värderingar i och runt laget. Det är tre FBK juniorer som tillsammans med SISU Idrottsutbildarna håller i detta. Det är uppdelat på 2-3 kvällar och riktas mot A-pojkarna som är uppläggets målgrupp. Detta startar redan i mars. Schysst Snack skall ses som en obligatorisk del i den ishockeyfostran som Mariestad Bois Hockey står för.

2. Föreningen kommer att delta i det externa processarbetet "Värderingsresan" med Johan FallbyVid 4 tillfällen under 2019 kommer föreningen guidas av processledare från SISU Idrottsutbildarna och ha Johan Fallby som expert och sakkunnig för att bättre kunna vara rustad i kommande policyrevideringar och viktiga beslut.

3. Bois kväll i september/oktober. Under denna kväll kommer alla aktiva spelare från hockeyskolan till A-laget delas in i olika grupper, där de tillsammans löser olika gruppövningar efter en planerad stationsprincip. Samtidigt diskuterar de hur man är som kompis och uppträder i och runt ett lag. A-lagsspelare är gruppansvariga. Vi inleder och avslutar kvällen tillsammans med alla aktiva. Ett liknande upplägg har testats med gott resultat i andra föreningar. SISU och Jonny Odhner blir ansvariga för planeringen. Vi behöver hjälp från några inblandade i föreningen. Några kollegor på SISU Idrottsutbildarna kommer vara behjälpliga till detta. Föreningen kommer att bjuda på förtäring under kvällen. Samtidigt kan/kommer alla ledare kunna ha en egen samling där vi ev. ordnar en föreläsning för dem under tiden som de aktiva jobbar med sina olika grupper. Huvudsyftet med kvällen är att skapa en stark VI-känsla i föreningen. Där alla också får diskutera samma viktiga frågor oavsett ålder.

4. Föräldrautbildningskvällar utifrån punkt 1-3. Under november och december hitta några kvällar där ett entimmarskoncept tagits fram för att utbilda föräldrarna i frågorna som tagits upp i punkt 1-3. Någon föreningsrepresentant och SISU konsulent är med på detta och leder kvällarna. Troligen kommer det att vara 3 utbildningstillfällen att välja på och att det bockas av så alla spelare har minst en förälder som varit med på denna utbildning. Denna kväll diskuteras inga kiosktider, lotter eller andra åtaganden.

Vi ser fram emot att få påbörja arbetet med att utveckla Mariestad Bois Hockey mot den Moderna Föreningen.

Jonny Odhner
Klubbchef
Mariestad Bois Hockey

Andreas Fäger
SISU Idrottsutbildarna

 

 

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram