Föreningsmöten 2018/19

Dessa möten är öppna för våra medlemmar och hålls alltid i Mariehus Arenas caféteria. Till dessa möten finns alltid en dagordning som anslås på denna sidan samt att alla möten protokollförs.

Föreningsmöte 2018/19

Torsdag 15/11 kl. 19.00 i cafeterian

Årsmöte 2018/19

Tisdag 4/6 kl. 19.00 i cafeterian
 

Välkomna till föreningsmöte!

 

Styrelsemöten

Styrelsen genomför alla möten i Pressrummet. Dessa möten är ej öppna, utan enbart för styrelsen, adjungerade och inbjudna.

2018

Måndag 13/8 kl. 18.00
Måndag 10/9 kl. 18.00
Måndag 15/10 kl. 18.00
Måndag 12/11 kl. 18.00
Måndag 10/12 kl. 18.00

 2019

Måndag 14/1 kl. 18.00
Måndag 11/2 kl. 18.00
Måndag 11/3 kl. 18.00
Måndag 8/4 kl. 18.00
Måndag 13/5 kl. 18.00

(reservation för ev förändringar i detta schema)

 

 

Vi stödjer BoIS


A-lag

J20

J18


Vi stödjer BoIS

Följ oss på Instagram